ไอซีที ผนึกกำลังเอกชนตั้งเครือข่ายความปลอดภัยในระบบคลาวด์-สรอ.แม่ทัพ

600

ไอซีที ระดมหน่วยงานในสังกัด และเอกชน จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ยก สรอ.แม่ทัพ ประเดิมงาน ASEAN CSA Summit 2013 ต้นปีหน้า เผยไทยรายแรกในอาเซียนที่เปิดบริการคลาวด์ภาครัฐและมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก…

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (ซีเอสเอประเทศไทย) หรือ Cloud Security Alliance Thailand Chapter โดยกำหนดพันธกิจให้เป็นหน่วยงานหลักในการตั้งซีเอสเอ อาเซียน ฮับ (CSA ASEAN Hub) ในประเทศไทย และก่อตั้งศูนย์วิจัยและอบรมเพื่อนำความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในมูลค่าที่ต่ำที่สุด นอกจากนี้ ไอซีทียังกำหนดทิศทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยในคลาวด์ โดยมอบให้ สรอ.เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. และประธานกลุ่ม CSA ASEAN Chapter กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2556 จะจัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้ชื่อ ASEAN CSA Summit 2013 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ให้กับประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยและอาเซียน

นายไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมซีไอโอ 16 ในฐานะประธานจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013 กล่าวว่า ขณะนี้แผนการพัฒนาระบบคลาวด์ทั้งภาครัฐและเอกชนถูกระบุในแผนพัฒนาไอทีของ ประเทศไทยย่านอาเซียนอย่างเป็นทางการ และมีแนวทางที่ชัดเจน โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดบริการคลาวด์ภาครัฐและมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายไชยกรณ์ อภิวัฒโนกุล กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA กล่าวว่า ระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นแนวโน้มใหม่ที่ไทยต้องให้ความสนใจโดยเร่งด่วน เพราะขณะนี้แอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ต่างทำงานผ่านระบบนี้ทั้งหมด แม้ขณะนี้ทิศทางของการพัฒนาจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นเดิมเข้าสู่ระบบคลาวด์ แต่หลังจากนี้ไทยจะเข้าสู่ช่วงของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆ การเข้าร่วมกับซีเอสเอถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี และเป็นการสร้างฐานการยอมรับให้กับระบบไอทีของประเทศในระยะยาว

โดย: ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: