ระบบปฏิบัติการ GNU

ระบบปฏิบัติการ GNU

โครงงาน GNU คืออะไร?

โครงงาน GNU เริ่มต้นขึ้นในปี 1984 เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix ให้เป็น Free Software: ระบบ GNU ซึ่งความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ GNU จะใช้ Kernel ที่เรียกว่า Linux ซึ่งมีการใช้อย่างกันอย่างแพร่หลาย ระบบนี้มักจะถูกเรียกว่า“Linux” ซึ่งถ้าจะเรียกให้ถูกต้องแล้ว ควรจะเรียกว่า ระบบกนู/ลินุกซ์ ( GNU/Linux systems )

GNU ย่อมาจาก “GNU’s Not Unix” ออกเสียงว่า guh-noo หรือเกือบจะเหมือน canoe

Free Software คืออะไร?

Free Software นั้นเป็นเรื่องของเสรีภาพ ไม่ใช่เรื่องของราคา เพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์มากยิ่งขึ้น คุณควรจะนึกถึงเสรีภาพ หรืออิสรภาพในการพูด ไม่ใช่เบียร์ฟรี
Free Software นั้นเป็นเรื่องของเสรีภาพที่จะ run , copy , แจกจ่าย , ศึกษา , เปลี่ยนแปลงและพัฒนาซอฟแวร์ให้ดีขึ้น ถ้าจะพูดให้ชัดก็คือ มันเน้นถึงเสรีภาพที่ผู้ใช้ซอฟแวร์จะได้รับ 4 อย่างด้วยกัน คือ

อิสระที่จะ run program เพื่อจุดประสงค์อะไรก็ได้
อิสระที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานของโปรแกรม และปรับเปลี่ยนมันให้เป็นไปตามอย่างที่คุณต้องการ โดยที่ให้ใส่ Access ให้กับ source code ก่อนถึงจะเปลี่ยนแปลงได้
อิสระที่จะแจกจ่าย copy เพื่อให้คุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนของคุณได้
อิสระที่จะพัฒนาโปรแกรม และนำสิ่งที่คุณพัฒนาออกสู่สายตาประชาชน เพื่อที่จะให้สังคมได้รับประโยชน์จากโปรแกรมที่คุณพัฒนา และแน่นอนว่าต้องเข้าไปใส่ Access ให้กับ source code ก่อนถึงจะพัฒนาโปรแกรมได้
มูลนิธิฟรีซอฟแวร์ คืออะไร?

มูลนิธิฟรีซอฟแวร์ (FSF) คือ ผู้นำองค์กรที่ให้ความสนับสนุนโครงงาน GNU ซึ่งตอนนี้ FSF ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทหรือมูลนิธิต่างๆน้อยมาก แต่จะอาศัยการสนับสนุนจากบุคคลอย่างคุณ
การช่วยเหลือ FSF ทำได้โดยการเป็นสมาชิกของ FSF, การซื้อหนังสือคู่มือ, การบริจาคเงินสนับสนุน หรือโดยการใช้ฟรีซอฟแวร์ในธุรกิจของคุณ เพื่อเป็นการสนับสนุน FSF ได้

โครงงาน GNU จะช่วยสนับสนุนภารกิจของ FSF โดยการป้องกัน รักษา และโฆษณาความเป็นอิสระในการใช้, การเรียน, ก๊อปปี้, แก้ไข, และแจกจ่ายซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆ และนอกจากนี้เรายังสนับสนุนความเป็นอิสระในเรื่องของการพูด, การพิมพ์ และการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: