ปฏิบัติการฝึกใช้คำสั่งในระบบปฏิบัติการ Redhat Linux

– ฝึกติดตั้งระบบปฏิบัติการ linux และให้บริการแบบต่าง ๆ
– ฝึกใช้งานคำสั่งต่อไปนี้
จากหนังสือ Korn shell โดย john valley แปลโดย ชนินทร์ เชาวมิตร 2538
ar at atq atrm awk banner basenamebatch bdiff bfs cal calendar cancel cat chgrp chmod chown clear cmp col comm compress cp cpio crontab crypt csh csplit ct ctags cu cutdate dc dd deroff df diff dircmp dirname disable du echo ed edit egrep enable env ex expr exstr face factor false fgrep file find finger fmli fmt fmtmsg fold ftp gcore gencat getopt getoptcvt gettxt grep group hashcheck hashmake head iconv id ipcrm ipcs ismpx join jterm jwin kill ksh last layers line listusers ln login logname lp lpstat ls mail mailalias mailx makekey mesg mkdir mkmsgs more mv nawk newform newgrp news nice nl nohup notify od pack page pcat passwd paste pg pr printf priocntl ps pwd rcp relogin rlogin rm rmdir rsh ruptime rwho sag sar script sdiff sed sh shl sleep sort spell spellin split srchtxt strchg strconf strings stty su sum sync tabs tail talk tar tee telnet test tftp timex touch tputtr true truss tty uname uncompress uniq units unpack vacation vi wc who whois write xargs zcat
– ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Linux จากอินเทอร์เน็ต แล้วทำรายงาน และส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้น
แนะนำเว็บไซต์ประกอบการค้นคว้าบางส่วน
+ http://com2000.s5.com/linuxborn.html
+ http://www.december.com/unix/tutor/filesystem.html อธิบาย unix file system ***
+ http://www.levenez.com/unix/ ยอดเยี่ยม ละเอียด และมีภาพ *
+ http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/linux/
+ http://pirun.ku.ac.th/~fengwks/comtrp/os.pdf

linuxTLE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: