คำสั่ง (Command)

คำสั่งน่ารู้ในระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux
man แสดงคำอธิบายคำสั่ง เพื่อช่วยในการนำไปใช้
ls แสดงรายชื่อแฟ้มใน directory ปัจจุบัน
id แสดงชื่อผู้ใช้คนปัจจุบัน
who แสดงชื่อผู้ใช้ที่กำลัง online อยู่
pwd แสดงชื่อ directory ปัจจุบัน
date แสดงวันที่ และเวลาปัจจุบัน
banner (คำสั่งนี้ใช้งานไม่ได้ใน RedHat 9)
ps แสดงกระบวนการที่กำลังทำงานอยู่
kill ยกเลิกกระบวนการที่กำลังทำงานอยู่
mail ส่งอีเมล
sort จัดเรียงข้อมูลใน text file
clear ล้างจอภาพ
more แสดงข้อมูลจาก text file แบบแยกหน้า
passwd เปลี่ยนรหัสผ่าน
cal แสดงปฏิทิน
echo แสดงตัวอักษร
talk สนทนากับผู้ใช้ในระบบ
grep ค้นหาตัวอักษรจาก text file

Linux_Power_User

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: