การแบ่งพาร์ทิชัน

หลักการแบ่งพาร์ทิชันของลินุกซ์ทะเล 9.0 จะมีความเหมือนและคล้ายคลึงกับลินุกซ์ค่ายๆ อื่นๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ คือ อย่างน้อยท่านต้องแบ่งไว้จำนวน 2 พาร์ทิชัน คือ Root (“/”) และ SWAP โดยอย่างน้อย / ควรจะแบ่งให้สัก 5 GB และ SWAP จำนวนสองเท่าของ RAM

ส่วนวิธีแบ่งนั้นจะมีให้สองแบบใหญ่ๆ คือ

แบบอัตโนมัติ
แบบแบ่งเอง
ขั้นตอนการแบ่งพาร์ทิชันจะเป็นขันตอนเดียวของการติดตั้งลินุกซ์ทะเล 9.0 ที่มีใน Text mode แต่ทั้งนี้ถ้าตัวติดตั้งไม่ดำเนินการตามแบบปกติอาจจะมีขั้นตอนอื่นๆ ขึ้นมาอีกก็ได้ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ หลังจากแผ่น boot ขึ้นมาได้แล้วให้ท่านนั่งรอ และ สังเกตุการทำงานของตัวติดตั้ง ถ้าไม่เกิดเหตุขัดข้อง รอสักครู่ก็จะถึงขั้นตอนแบ่งพาร์ทิชันโดยจะมีหน้าต่างแสดงขั้นตอนต่างๆ ก่อนหน้านี้วิ่งอย่างต่อเนื่อง ถ้าเกิดมีการหยุดนานเกินไปให้สันนิษฐานว่าไม่ปกติ ลองกด Alt+F4 ดูว่ามีข้อความ Error อะไรหรือไม่ ถ้าปกติก็ให้กด Alt+F1 กลับมาเหมือนเดิม ส่วน Alt+F2 และ Alt+F3 เป็นหน้า Shell ท่านสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ได้ แต่ทั้งนี้ให้ท่านระวังว่ากำลังทำอะไรอยู่ ถ้าทุกอย่างปกติจะขึ้นหน้าต่างดังรูปที่ 2.1 ครู่หนึ่ง

01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: