การบู๊ตแผ่นติดตั้ง

เมื่อได้แผ่นมาเรียบร้อยแล้วให้ใส่แผ่นใน CD-ROM Drive แล้วทำการ Set Bios ให้ boot จาก CD-ROM หรือ กดปุ่มลัด (บางรุ่น) เพื่อเลือก boot ถ้า CD-ROM ของท่านยังทำงานได้อย่างถูกต้อง และ ท่าน Set ค่าได้ถูกต้องแล้วเมื่อ boot เครื่องขึ้นมาจะได้ดังรูปที่ 1.1 ซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าที่รอรับการป้อนค่าการ boot ของตัวติดตั้งถ้าเป็นการติดตั้งปกติก็สามารถกด Enter ผ่านไปได้เลย สำหรับที่มีความรู้พอสมควร หรือ เครื่องที่มีปัญหาอาจจะต้องใช้ Options พิเศษบาง Option ซึ่งท่านสามารถ กดปุ่ม F1 – F10 เพื่อดูว่ามี Option อะไรบ้าง ซึ่งแต่ละหน้าจะมีรายละเอียดดังรูป 1.2 – 1.11

Tle9isolinux001

รูปที่ 1.1 หน้า boot ตัวติดตั้ง

91

รูปที่ 1.2 หน้า Option (F1)

92

รูปที่ 1.3 หน้า Option (F2)

93

รูปที่ 1.4 หน้า Option (F3)

94

รูปที่ 1.5 หน้า Option (F4)

95

รูปที่ 1.6 หน้า Option (F5)

96

รูปที่ 1.7 หน้า Option (F6)

97

รูปที่ 1.8 หน้า Option (F7)
98

รูปที่ 1.9 หน้า Option (F8)

99

รูปที่ 1.10 หน้า Option (F9)

100

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: