อธิบายความหมายของคำสั่งลีนุกซ์ มากกว่า 50 คำสั่ง

1.คำสั่ง ls (list) ใช้ในการดูข้อมูลในไดเรคเทอรี รูปแบบการใช้งาน
2.ls -l => ดูข้อมูลในไดเรคเทอรีแบบละเอียด
3.ls -a => ดูข้อมูลในไดเรคเทอรีรวมทั้งไฟล์ที่มีการซ่อนไว้ด้วย
4.คำสั่ง man (Manual) ใช้สำหรับดูวิธีการใช้งานคำสั่งต่างๆ ในการใช้งาน เราจะพิมพ์ man แล้วตามด้วยคำสั่งที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงขึ้นมา เมื่อจะออกจากคำสั่ง man ให้กดปุ่ม q
5.คำสั่ง mkdir (Make Directory) ใช้ในการสร้างไดเรคเทอรี ตัวอย่างการใช้งาน
6.คำสั่ง cd (Change Directory) ใช้ในการเปลี่ยนไดเรคเทอรีที่ทำงาน ตัวอย่างการใช้งาน
7.คำสั่ง pwd (Print Working Directory) ใช้ในการแสดงพาธที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้งาน
8.คำสั่ง cp ( Copy ) ใช้ในการคัดลอกไฟล์รูปแบบคำสั่ง
9.คำสั่ง mv ( Move ) ใช้ในการย้ายที่อยู่ (Move) หรือเปลี่ยนชื่อ (Rename) ไฟล์หรือไดเรคเทอรี รูปแบบการใช้งาน
mv source destinattion
10.คำสั่ง rm (Remove) ใช้ในการลบไฟล์ , rmdir (Remove Directory) ใช้ในการลบไดเรคเทอรี การใช้งานคำสั่ง rm และ rmdir จะคล้ายๆ กัน ซึ่ง rmdir จะไม่สามารถลบไดเรคเทอรี ที่มีข้อมูลอยู่ข้างในได้ ต้องใช้คำสั่ง rm -r แทน ถ้าต้องการลบข้อมูลข้างในด้วย
11.คำสั่ง less ใช้สำหรับดูข้อมูลในไฟล์ทีละหน้าจอ คำสั่ง less จะใช้สำหรับดูข้อมูลในไฟล์ทีละหน้าจอ สามารถใช้ปุ่ม space bar สำหรับการดูหน้าถัดไป และสามารถเลื่อนลูกศรขึ้น-ลง ได้ ถ้าต้องการออกจากหน้าจอของคำสั่ง less ให้กดปุ่ม q
12.คำสั่ง tail ใช้สำหรับดูข้อมูล ที่บรรทัดล่างสุดของไฟล์ รูปแบบการใช้งาน
13.tail -n number-of-line filename => ดูข้อมูลที่บรรทัดล่างสุดของไฟล์แบบระบุจำนวนบรรทัด
14.tail -f filename => ดูข้อมูลของไฟล์นั้นๆ แบบเรียลไทม์
15.คำสั่ง grep ใช้ในการค้นหาข้อความในไฟล์ รูปแบบการใช้งาน
16.grep -i ‘keyword’ filename => ค้นหาแบบไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ (Non-Case Sensitive)
17.คำสั่ง cat โดยปกติแล้ว จะแสดงข้อมูลในไฟล์ แล้วแสดงออกมาทางจอภาพ แต่ในบางครั้ง เราต้องการให้คำสั่ง cat เขียนข้อมูลลงบนไฟล์ ตัวอย่างเช่น สร้างไฟล์ชื่อว่า faculties ไว้เก็บชื่อคณะต่างๆ เมื่อใส่รายชื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ^d (Ctrl + d) เพื่อบันทึกและออกจากการเขียนไฟล์
18.คำสั่ง df ใช้ในการตรวจดูการใช้พื้นที่ของแต่ละพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์
19.คำสั่ง du ใช้ในการตรวจดูการใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของไฟล์และไดเรคเทอรี
คำสั่ง df : : : แสดง partition ของ linux พร้อมขนาดที่ใช้ไป
20.คำสั่ง du : : : แสดงพื้นที่ใช้งานในแต่ละ Directory
21.คำสั่ง ps : : : แสดง process ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งของเครื่อง และตนเอง
22.คำสั่ง kill : : : ยกเลิก process ที่ทำงานอยู่
23.คำสั่ง find : : : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการภายในทุก ๆ directory ได้
24.คำสั่ง gzip : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .gz
25.คำสั่ง tar : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .tar
26.คำสั่ง last : : : แสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบปัจจุบันไปถึงอดีต
27.คำสั่ง grep : : : เลือกข้อความที่ต้องการภายในแต่ละบรรทัด
28.คำสั่ง date, hwclock : : : ใช้กำหนด หรือแสดงเวลาปัจจุบัน
29.คำสั่ง top : : : แสดง process ที่ทำงานในปัจจุบัน พร้อม refresh ตลอดเวลา
30.คำสั่ง ntsysv และ setup : : : กำหนดบริการที่ต้องการเปิด หรือปิด เช่น httpd หรือ vsftp เป็นต้น
31.คำสั่ง route : : : ใช้กำหนด แสดง ตารางเส้นทาง
32.คำสั่ง shutdown, reboot : : : ใช้ปิดเครื่อง หรือ ปิดและเปิดเครื่องใหม่อย่างถูกวิธี
33.คำสั่ง runlevel : : : คู่กับแฟ้ม /etc/inittab
34.คำสั่ง fsck : : : ซ่อมแซมระบบแฟ้มใน linux
35.คำสั่ง chown, chgrp : : : เปลี่ยนเจ้าของ หรือเปลี่ยนกลุ่ม
36.คำสั่ง chkconfig : : : กำหนด หรือแสดง บริการที่สั่งประมวลผลใน level ต่าง ๆ ขณะเปิดเครื่อง
37.คำสั่ง mount, umount : : : สั่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือ partition เช่น Diskette หรือ Handy drive เป็นต้น
38.คำสั่ง mkbootdisk : : : สร้างแผ่น boot disk เพื่อใช้ boot ระบบ linux ขึ้นมาภายหลัง
39.คำสั่ง traceroute : : : แสดงเลข ip ของเครื่องที่ถูกเชื่อมต่อ ไปยังปลายทางที่ต้องการ
40.คำสั่ง rpm : : : ใช้ตรวจสอบ เพิ่ม หรือลบ package ของระบบ linux เกือบทั้งหมด
41ค ำสั่ง su : : : ขอเปลี่ยนตนเองเป็น Super user เพื่อใช้สิทธิสูงสุดในการบริหารระบบ ที่ผู้ใช้ปกติทำไม่ได้
42.คำสั่ง useradd : : : เพิ่มผู้ใช้รายใหม่เข้าไปในระบบ
44.คำสั่ง userdel : : : ลบผู้ใช้รายเดิม ออกจากระบบ
45.คำสั่ง usermod : : : แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้
46.คำสั่ง crontab : : : ตั้งเวลาสั่งงานคอมพิวเตอร์
47.คำสั่ง lspci : : : ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง
48.คำสั่ง nmap : : : ตรวจสอบเครือข่ายแบบกวาดทั้งในเครื่อง และ class C
49.finger uname :: ใช้ตรวจดูว่ามี account uname นี้ในระบบหรือไม่ ให้ผลละเอียด ทั้ง last login หรือ email ฉบับล่าสุด
50.finger @www.isinthai.com :: ใช้แสดงรายชื่อทุกคนในระบบที่กำลัง login อยู่ ตรวจ server นอกระบบได้ ถ้าเขาไม่ปิด

linuxTLE

Advertisements

เอชพีร่วมกับเคเบิล ไทย โฮลดิ้ง วางระบบเครือข่ายเมโทรเน็ตทั่วประเทศ ยกระดับการบริการเคเบิลทีวีในไทย

400

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายศักดิ์ชาย ปัญญจเร (ขวา) ผู้อำนวยการ หน่วยธุรกิจ HP Networking บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ นายกฤษณัน งามผาติพงศ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอัครเดช ศุภมหิธร (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยี และนายวันชัย ศรีสุชน (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการสนับสนุน บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ซีทีเอช) ประกาศบรรลุข้อตกลงในการพัฒนาและขยายเครือข่ายเมโทรเน็ต (MetroNet) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ซีทีเอชสามารถสร้างสรรค์คอนเท้นท์ประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้ให้บริการระบบเคเบิลทีวีกว่า 300 รายทั่วไทย โดยระบบเครือข่ายเมโทรเน็ตจะสนับสนุนอุปกรณ์สวิตช์กิกะบิท อีเธอร์เน็ต ของเอชพี โดยมีอุปกรณ์สวิตช์ซีรี่ส์ HP10500 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สวิตช์ เลเยอร์ 2 และ 3 และเชื่อมต่อกับระบบเคเบิลหรือระบบใยแก้วนำแสง (optic fiber) ของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ทั้งนี้ อุปกรณ์สวิตช์ของเอชพีมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการกู้คืนกลับมาสู่ระบบปกติได้อย่างดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูง และมีสมรรถนะรองรับบริการหลากหลายประเภท โดยจะทำให้ระบบเครือข่ายเมโทรเน็ตมีแบนด์วิธเพียงพอสำหรับมอบความบันเทิงด้วยการส่งสัญญาณภาพความละเอียดสูงในระบบเอชดีได้แบบเรียลไทม์ และพอเพียงสำหรับการรองรับช่องรายการได้สูงกว่า 500 ช่อง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วไทยได้อย่างดีเยี่ยม

อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ เปิดตัว เครือข่ายไร้สายยุคใหม่ รับมือการเติบโตของโมบาย แอพพลิเคชั่น

900

เมื่อเร็วๆ นี้ นายโดนอลด์ เมเยอร์ ผู้จัดการอาวุโส การตลาดผลิตภัณฑ์ (ซ้าย) และนายประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย (ขวา) บริษัท อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ อิงค์ ผู้นำโซลูชั่นการเข้าถึงระบบเครือข่ายยุคใหม่ ประกาศเปิดตัว อรูบ้า 7200 ซีรี่ส์ (Aruba 7200 Series) ซึ่งเป็นอุปกรณ์โมบิลิตี้คอนโทรลเลอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี AppRF ของอรูบ้า และเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับปริมาณโมบายแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์พกพาที่มีการใช้เป็นจำนวนมากในองค์กร ขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีขององค์กรได้พร้อมๆกัน

ไพร์ม โซลูชั่นจับมือจูนิเปอร์เน็ตเวิร์กส์ หวังขึ้นแท่นด้านระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ตั้งเป้าโต 20%

800

จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ประเทศไทย เปิดตัว ไพร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส พร้อมแต่งตั้ง Elite Partner อย่างเป็นทางการ พร้อมตั้งเป้าจะโต 20 เปอร์เซ็นต์

คุณมาดี สุธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มของเน็ตเวิร์กโซลูชัน ปี 2013 ยังมีโอกาสเติบโตสูง อันเนื่องจากการเติบโตของโซลูชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Mobile solution ทั้ง Internet, 3G และ Wifi ทำให้หน่วยงานต่างๆ ยังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Data VDO and Voice Network และที่สำคัญคือ การระบาดของเหล่าแฮ็กเกอร์ที่พยายามจะโจมตีเครือข่ายที่อ่อนแออยู่ตลอดเวลา ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญต่อระบบความปลอดภัยอย่างมาก

“ในโอกาสนี้ทาง ไพร์ม โซลูชั่น มีทีมงานที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบระบบระบบโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน พร้อมทั้งระบบความปลอดภัย จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถสูงขึ้นไปอีก มีการส่งพนักงานไปทำการอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ผ่านขั้นตอนการเป็น Elite Portfolio Partner ของ Juniper รายแรกในประเทศไทย การผ่านยกระดับให้เป็น Elite Portfolio Partner ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมาก เนื่องจากแต่ละขั้นตอนนั้นยากและต้องใช้ความสามารถของทีมงาน ดังนั้น เมื่อเราผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็น Elite Portfolio Partner แล้ว ทาง JUNIPER Networks ก็ให้ความเชื่อมั่นและจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาศักยภาพทีมงานของเราเพิ่มเติม รวมถึงมีโครงการสนับสนุนการขายที่เป็นประโยชน์ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าร่วมกันอีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม จากการที่ทางบริษัทได้พัฒนาคุณภาพในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าในปี 2013 จะมีการเติบโต 20% ของยอดขายทั้งหมด

ทางด้านคุณอิสรา เปรมธรรมกร ผู้อำนวยการ Juniper Networks ประจำประเทศไทย ได้เสริมว่า การแต่งตั้งบริษัท ไพร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้เป็น Elite Partner รายแรกของประเทศไทย ซึ่งทางไพร์ท โซลูชั่น สามารถผ่านการทดสอบ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านสินค้าของจูนิเปอร์ พร้อมให้กับบริการกับผู้ใช้ระดับองค์กรทุกท่าน พร้อมกันนี้ทางจูนิเปอร์ยังเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับทางไพร์ท โซลูชั่นได้อย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิม และมีความรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้กับการเติบโตรายได้ของ ไพร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส ได้อีกด้วย

Netmarks เดินหน้าเปิดตัว NET-Cloud อย่างต่อเนื่อง มุ่งลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย

700

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศไทย ได้รับเกรียติเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน “CADMEISTER USER FORUM 2013” ให้แก่บริษัท UEL (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์ให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย ณ.โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เป็นชาวญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทยทั้งสิ้น จำนวน 50 ท่าน

เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้รับเกรียติบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและความสำคัญของกระแส Cloud computing ที่เริ่มมีแนวโน้มนำมาใช้ในองค์กรกันมากขึ้น รวมไปถึงศักยภาพของ NET-Cloud ที่ช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบจำนวนมากเพียงพอ และเหมาะสำหรับองค์กรที่มีงบประมาณจำกัดด้านการดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

ไอซีที ผนึกกำลังเอกชนตั้งเครือข่ายความปลอดภัยในระบบคลาวด์-สรอ.แม่ทัพ

600

ไอซีที ระดมหน่วยงานในสังกัด และเอกชน จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ยก สรอ.แม่ทัพ ประเดิมงาน ASEAN CSA Summit 2013 ต้นปีหน้า เผยไทยรายแรกในอาเซียนที่เปิดบริการคลาวด์ภาครัฐและมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก…

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (ซีเอสเอประเทศไทย) หรือ Cloud Security Alliance Thailand Chapter โดยกำหนดพันธกิจให้เป็นหน่วยงานหลักในการตั้งซีเอสเอ อาเซียน ฮับ (CSA ASEAN Hub) ในประเทศไทย และก่อตั้งศูนย์วิจัยและอบรมเพื่อนำความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในมูลค่าที่ต่ำที่สุด นอกจากนี้ ไอซีทียังกำหนดทิศทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยในคลาวด์ โดยมอบให้ สรอ.เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. และประธานกลุ่ม CSA ASEAN Chapter กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2556 จะจัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้ชื่อ ASEAN CSA Summit 2013 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ให้กับประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยและอาเซียน

นายไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมซีไอโอ 16 ในฐานะประธานจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013 กล่าวว่า ขณะนี้แผนการพัฒนาระบบคลาวด์ทั้งภาครัฐและเอกชนถูกระบุในแผนพัฒนาไอทีของ ประเทศไทยย่านอาเซียนอย่างเป็นทางการ และมีแนวทางที่ชัดเจน โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดบริการคลาวด์ภาครัฐและมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายไชยกรณ์ อภิวัฒโนกุล กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA กล่าวว่า ระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นแนวโน้มใหม่ที่ไทยต้องให้ความสนใจโดยเร่งด่วน เพราะขณะนี้แอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ต่างทำงานผ่านระบบนี้ทั้งหมด แม้ขณะนี้ทิศทางของการพัฒนาจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นเดิมเข้าสู่ระบบคลาวด์ แต่หลังจากนี้ไทยจะเข้าสู่ช่วงของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆ การเข้าร่วมกับซีเอสเอถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี และเป็นการสร้างฐานการยอมรับให้กับระบบไอทีของประเทศในระยะยาว

โดย: ไทยรัฐออนไลน์